Ajánlatkérés

Energetikai tanúsítvány készítése Baja

Energiatanúsításról röviden

Mint ahogy a személygépkocsik környezetszennyezését igyekszünk meggátolni, úgy az épületek energiafelhasználását is kordában kell tartani, hiszen a lakásfenntartás legnagyobb költségét az energia felhasználás teszi ki: téli időszakban az ingatlan fűtése, nyáron pedig a hűtése, illetve az éves villamos energia felhasználása. Mivel az energiára kifizetett összeg egyre jobban megterheli pénztárcánkat, ezért körültekintőnek kell lennünk, hogy éves szinten mekkora az adott ingatlan energiafelhasználása. Amennyiben az épület nem éri el a kedvező besorolást, úgy a szakvéleményt készítő szakember a tanúsítás megjegyzésében javaslatot tesz a minimum, érték eléréséhez szükséges energetikai felújításra. A javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető a legnagyobb energia-megtakarítás a használat vagy a korszerűsítési munkák során.

Az épületek összehasonlíthatósága érdekében született az összesített energetikai jellemző, amely megmutatja az épület éves energiaszükségletét, egységnyi fűtött alapterületre (m2) vetítve.

Jogszabályi háttér:

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

Miért hasznos és szükséges a tanúsítvány?

A 2012-es szociálpolitikai (SZOCPOL) támogatás energetikai vonzata, hogy a támogatott ingatlan energetikai besorolása min. „B” kategória kell legyen. Lakás vásárlása esetén a vásárolni kívánt lakás B követelménynél jobb vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítvány bemutatása szükséges lehet a támogatott hitel igényléséhez!

Eladásnál, bérbeadásnál:

Európa több országában már teljesen hozzátartozik az ingatlan alapdokumentációjához (pl.: tulajdoni lap, tervek, stb.) az energia tanúsítvány. Azonos, vagy hasonló típusú ingatlanoknál a vevő, vagy a bérlő döntését nagyban befolyásolhatja az ingatlan energetikai tanúsítvány eredménye, hiszen az alapján tudja összehasonlítani és eldönteni, hogy a kínált ingatlanok közül melyiknek kedvezőbb az éves energia költsége.

Lakásfenntartásnál:

Az energia tanúsítvány elkészítésével a fenntartó, üzemeltető, legyen az egy lakásos családi ház, vagy akár 100 lakásos társasház, képet kap arról, hogy a fenntartás, üzemeltetés költségeiben milyen arányt képvisel az energia-felhasználás, illetve tudomást szerez arról, hogy az adott épület milyen osztályba tartozik. Ennek ismeretében a karbantartás, vagy egy esetleges felújítás tervezése is megalapozottabb lesz.

A tanúsítvány fontos része az a javaslatcsomag, amely hasznos üzemeltetési tanácsokat tartalmaz, illetve rámutat a ház vagy a lakás energetikai szempontból „gyenge pontjaira”. A javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető a legnagyobb energia-megtakarítás a használat vagy a korszerűsítési munkák során. Jól megfogható iránymutatást nyújt arra, hogy egy részleges felújítás, vagy esetleg szükséges csere esetén merre kell elmozdulni az épület energiafelhasználásának csökkentése érdekében. Könnyen lehetséges, hogy a tervezett utólagos hőszigetelés helyett éppen a nyílászárók cseréje kínál nagyobb üzemeltetési költségcsökkentést, vagy éppen fordítva, a nyílászárók cseréje nem ad érezhető megtakarítást a hőszigetelés megvalósítása nélkül.

energetikai tanúsítvány

Mit csinál az energetikai tanúsító?

A megrendelő által megjelölt épületet felméri, a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt hőtechnikai számításokat elvégzi, meghatározza az épület összesített energetikai jellemzőjét, és a 176/2008. kormány-rendelet alapján az épületet energetikai minősítési osztályba sorolja ( A+, A, .....H, I ).

Az épületek energetikai minősítési osztályba sorolása a következő lehet:

A hatályos követelményeknek a "C" kategóriás épület éppen megfelel. Amennyiben az épület nem felel meg a követelményértéknek, javaslatot tesz az energetikai korszerűsítésre, legalább a "C" szint eléréséhez. Minél közelebb van az épületünk betűjele az "A"-hoz annál energiatakarékosabb, tehát értékesebb az adott piaci környezetben. Ez a fajta szemlélet Európa több országában már teljesen hozzátartozik az ingatlan minősítéséhez, a dokumentáció része az energiatanúsítvány is, ugyanúgy, mint pl.: tulajdoni lap, tervek, stb.

Azonos, vagy hasonló ingatlanoknál a vevő, vagy bérlő döntését nagyban befolyásolhatja az ingatlan energia tanúsítvány mutatója, hiszen a tanúsítvány alapján tudja összehasonlítani a kínált ingatlanokat az energia költség szempontjából.

Kiknek kötelező az energetikai tanúsítás?

2009. január 1. óta:
"...az új építésű lakások esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezéséig (bejelentésig)." Új épületek esetében a tanúsítvány kiállításához elegendő a kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó energetikai számítás, és az építkezést végigkísérő felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a ház a terveknek megfelelően valósult meg. Ezek alapján a tanúsító a minősítést külön helyszíni vizsgálat nélkül kiadhatja.
2012. január 1. után:
A jogszabály értelmében: "...meglévő lakóépület ellenérték fejében történő tulajdon átruházás vagy egy évet meghaladó bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja." Köznapi nyelven ez azt jelenti, hogy 2012. január elsejét követően az ingatlan értékesítése, vagy éven túli bérbeadása csak energiatanúsítvány megléte esetén lehetséges. Meglévő épületeknél, tervek hiányában a szerkezetek és berendezések helyszíni felmérése, beazonosítása, rendszerint elengedhetetlen.

Mikor nem kötelező az energia tanúsítvány?

1. a kicsi - 50 m2-nél kisebb alapterületű - épületre;
2. az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, (tehát a hőszigeteléssel, fűtéssel ellátott nyaralók esetében szükséges!)
3. a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre (ideiglenes épületek, felvonulási épületek);
4. templomokra, hitéleti rendeltetésű épületre;
5. műemlékekre, a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
6. a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
7. azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki; (ilyenek például a pékségek)
8. a műhely rendeltetésű épületre;
9. a levegővel felfújt, vagy feszített — huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló — sátorszerkezetekre. (például teniszsátrak)

Meddig érvényes a tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány 10 évig, illetve a követelményértékek esetleges megváltozásáig érvényes. Ha ugyanis a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Mennyi idő alatt készül el a tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány 5 nap alatt elkészül, de igény szerint lehetőség van 3 napon, vagy akár 24 órán belüli elkészítésre is.

Szükség van-e hőkamerára a tanúsításhoz?

Nincs, a hőkamerás felvételek nem feltételei és nem is elegendőek egy épület energetikai tanúsítványának elkészítéséhez. A hőkamera nagyon hasznos lehet egy épület kivitelezése után, illetve a kivitelezés alatt pl. a hőszigetelés homogenitásának ellenőrzésére, megállapítására vagy a nyílászáró tokozatok hőszigetelésének folytonossága, egyéb szigetelései munkák jóságának megállapítására. Problémakereső módszerként alkalmazzák (főleg energiaauditok alkalmával), de korrekt használatához általában 15-20 °C hőmérséklet-különbség szükséges a külső és belső tér között, így bizonyos időszakokban, pl.: nyáron nem igazán használható.